προγραμμα εξοικονομω

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός του νέου προγράμματος Εξοικονομώ 2021 και όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, που ορίζεται η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021* και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την επικράτεια.

Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση του προγράμματος, θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης. Η υποβολή αιτήσεων που αφορά πολυκατοικίες θα ξεκινήσει την τρίτη εργάσιμη μέρα, μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες, με εμπράγματο δικαίωμα, για την κύρια κατοικία τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Πλέον δεν ισχύει το 40% επιχορήγηση για όλα τα διαμερίσματα με δωρεάν παραχώρηση ή ενοικίαση. Έτσι ο αιτών έχει επιπλέον όφελος από το χαμηλότερο εισόδημα που τυχόν δηλώνει. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

Εκτός προγράμματος θα μένουν όσοι δηλώσουν υψηλότερες παρεμβάσεις από όσες τελικά θα πραγματοποιήσουν, πέναλτι στην επιχορήγηση, αλλά και σε όσοι πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις μικρότερες του πλαφόν του 70%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή των παρεμβάσεων στην αρχική αίτηση, καθώς όσα δηλωθούν οφείλουν να πραγματοποιηθούν. Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

*Η ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις.