προγραμμα εξοικονομω

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δεύτερη παράταση δίνεται για τη «διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τον πρώτο μήνα έναρξης του προγράμματος».

Στον επίσημο Οδηγό του προγράμματος ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είχε οριστεί η τελευταία του Ιανουαρίου (31/01), με την τρέχουσα – δεύτερη παράταση για φέτος – ως νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται η 15η του Μαρτίου.

Το στοίχημα για το τρέχον πρόγραμμα είναι να αναβαθμιστούν για πρώτη φορά 50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο, με μια πιο δίκαιη διαδικασία και γι’ αυτό το λόγο θεσπίστηκαν ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης.
  4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού)

Ήδη, η συμμετοχή φαίνεται να είναι μεγάλη, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από 80.000 αιτήσεις, με τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος να ανέρχεται στα 632 εκατ. ευρώ και η κατανομή να διανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε).