ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Είναι η συνέχεια του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον ΙΙ. Αποτελεί το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών για έξυπνα σπίτια με κρατική επιχορήγηση, έως και 95%, με επίσημη έναρξη υποβολής αιτήσεων από 11 Δεκεμβρίου 2020. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 850εκατ. από τα οποία:

 1. Πόροι επιχορήγησης συνολικού ύψους € 803 εκατ. οι οποίοι κατανέμονται ανά περιφέρεια.
 2. Τα υπόλοιπο από το υφιστάμενο Ταμείο για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τις ανάγκες των δανείων.

Πολυκατοικίες 18/01/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

55%-85%

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

10%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ COVID-19

10%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό εισόδημα»

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια ένταξης χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες με διαφορές στα ποσοστά επιχορήγησης ανά ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

ΑΤΟΜΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
COVID-19
PREMIUM
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
PREMIUM
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1≤ 10.000≤ 10.00065%10%10%85%95%
2> 10.000
– 20.000
> 10.000
– 20.000
55%10%10%75%85%
3> 20.000
– 20.000
> 20.000
– 20.000
50%10%10%70%80%
4> 30.000
– 50.000
> 30.000
– 50.000
45%10%10%65%75%
5> 50.000
– 90.000
> 50.000
– 90.000
35%10%10%55%65%
 1. COVID-19 Premium = Eιδική προσαύξηση +10%σε όλους τους αιτούντες
 2. Ενεργειακό premium = Προσαύξηση +10%εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β’
 3. Ειδική προσαύξηση +10% (ρήτρα δίκαιης μετάβασης) σε λιγνιτικές περιοχές (Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας)

Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, το % επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ορίζεται ως εξής:

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
COVID-19
PREMIUM
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
PREMIUM
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1ΤΥΠΟΥ Α60%10%10%80%90%
2ΤΥΠΟΥ Β50%10%70%80%

Στα όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα / διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α) του τρέχοντος Κύκλου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, δίχως να υπερβαίνει τις 100.000 € συνολικής ενίσχυσης

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τον έλεγχο των απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους, σήμανση CE.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

O ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από:
 • 48.500€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
 • 76.270€ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα ξεκινάει επίσημα στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά περιφέρεια. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Θεσσαλίας03-02-2021
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων11-12-2020
Αττικής14-12-2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου16-12-2020
Δυτικής Ελλάδας18-12-2020
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου21-12-2020
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης25-01-2021
Δυτικής Μακεδονίας27-01-2021
Κεντρικής Μακεδονίας29-01-2021
Πολυκατοικίες18-01-2021

Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα.

 1. Υπεύθυνη δήλωση περί νομιμότητας για το στάδιο υποβολής της αίτησης*
 2. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 5. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Μόνο για πολυκατοικίες Τύπου Α ή Τύπου Β)

* η επισύναψη Οικοδομικής Άδειας ή/και άλλου αντίστοιχου/πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου θα πρέπει να προσκομιστεί σε επόμενο βήμα της διαδικασίας –  πριν την Απόφαση Υπαγωγής.