ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023»

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι» με κρατική επιχορήγηση έως και 75%.

Το «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 850εκατ. από τα οποία:

  1. Πόροι επιχορήγησης συνολικού ύψους € 803 εκατ. οι οποίοι κατανέμονται ανά περιφέρεια.
  2. Τα υπόλοιπο από το υφιστάμενο Ταμείο για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τις ανάγκες των δανείων.

Πολυκατοικίες 18/01/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

40%-75%

ΣΕ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

40%-65%

ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.

Ατομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο πρόσωπο/ Ενοικίαση
1≤ 5.000≤ 10.00075%65%
2> 5.000 – 10.000> 10.000 – 20.00070%60%
3> 10.000 – 20.000> 20.000 – 30.00055%45%
4> 20.000 – 30.000> 30.000 – 40.00045%40%
5> 30.000 – 50.000> 40.000 – 60.00040%40%

Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Α/ΑΚριτήριοΒαρύτητα Συντελεστών
Κ1Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας *50%
Κ2Βαθμοημερές7%
Κ3Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ5%
Κ4Παλαιότητα κατασκευής3%
Κ5Εισόδημα(€)/μέλος οικογένειας14%
Κ6ΑμεΑ **7%
Κ7Πολύτεκνοι ***7%
Κ8Μονογονεϊκή Οικογένεια7%
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών100%
  1. * Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων.
  2. ** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος (σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)
  3. *** Αναγκαίο πρόσφατο (εντός εξαμήνου) Πιστοποιητικό Πολύτεκνης Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, το % επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ορίζεται ως εξής:

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
COVID-19
PREMIUM
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
PREMIUM
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1ΤΥΠΟΥ Α60%10%10%80%90%
2ΤΥΠΟΥ Β50%10%70%80%

Στα όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μια μόνο αίτηση.

Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «ΕξοικονομώΑνακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση στο Πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) για τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και στα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά.
Η ανακρίβεια ουσιωδών στοιχείων που δηλώνονται επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τον έλεγχο των απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους, σήμανση CE.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΑΣ

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 12 Ιουνίου 2022 για ολόκληρη την επικράτεια. Η δυνατότητα υποβολής θα παρέχεται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

*Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Θεσσαλίας03-02-2021
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων11-12-2020
Αττικής14-12-2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου16-12-2020
Δυτικής Ελλάδας18-12-2020
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου21-12-2020
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης25-01-2021
Δυτικής Μακεδονίας27-01-2021
Κεντρικής Μακεδονίας29-01-2021
Πολυκατοικίες18-01-2021

Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα.

  1. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
  2. Προσκόμιση βεβαίωσης περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.
  3. Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  4. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης.