ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι» με κρατική επιχορήγηση έως και 75%. Τα κριτήρια προτεραιοποίησης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανά νομό.

H δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης, που ορίζεται η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την επικράτεια. Η υποβολή αιτήσεων που αφορά πολυκατοικίες θα ξεκινήσει την τρίτη εργάσιμη μέρα, μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 850εκατ. από τα οποία:

 1. Πόροι επιχορήγησης συνολικού ύψους € 803 εκατ. οι οποίοι κατανέμονται ανά περιφέρεια.
 2. Τα υπόλοιπο από το υφιστάμενο Ταμείο για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τις ανάγκες των δανείων.

Πολυκατοικίες 18/01/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

40%-75%

ΣΕ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

40%-65%

ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

10%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ενίσχυσης. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό εισόδημα»

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ

Τα ποσοστά επιχορήγησης, σε περίπτωση που η χρήση γίνεται από τον αιτούντα, διαφέρουν ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.

Σε περίπτωση που η χρήση γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούνται (δωρεάν παραχώρηση ή ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό, 40 % και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.

Ατομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο πρόσωπο/ Ενοικίαση
1≤ 5.000≤ 10.00075%65%
2> 5.000 – 10.000> 10.000 – 20.00070%60%
3> 10.000 – 20.000> 20.000 – 30.00055%45%
4> 20.000 – 30.000> 30.000 – 40.00045%40%
5> 30.000 – 50.000> 40.000 – 60.00040%40%

Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Α/ΑΚριτήριοΒαρύτητα Συντελεστών
Κ1Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας *50%
Κ2Βαθμοημερές7%
Κ3Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ5%
Κ4Παλαιότητα κατασκευής3%
Κ5Εισόδημα(€)/μέλος οικογένειας14%
Κ6ΑμεΑ **7%
Κ7Πολύτεκνοι ***7%
Κ8Μονογονεϊκή Οικογένεια7%
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών100%

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης θα γνωστοποιείται στον αιτούνται η βαθμολογία που συγκέντρωσε βάση των ανωτέρων. Από αυτή θα προκύπτει και η σειρά της αίτησης στην κατάταξη, η οποία θα γνωστοποιηθεί αφού κλείσει η περίοδος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων.

 1. * Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων.
 2. ** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος (σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)
 3. *** Αναγκαίο πρόσφατο (εντός εξαμήνου) Πιστοποιητικό Πολύτεκνης Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, το % επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ορίζεται ως εξής:

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
COVID-19
PREMIUM
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
PREMIUM
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1ΤΥΠΟΥ Α60%10%10%80%90%
2ΤΥΠΟΥ Β50%10%70%80%

Στα όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα / διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία) πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» & «Εξοικονομώ Αυτονομώ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιχορηγείται το 80%, των λοιπών δαπανών [ΠΕΑ Α – ΠΕΑ Β – Σύμβουλος, Άδεια/ Μελέτη/ Ηλεκτρονική Ταυτότητα]

 • Για αίτηση Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος / Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας, τα 2.000 ευρω
 • Για αίτηση Πολυκατοικίας τα 5.000 ευρώ

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τον έλεγχο των απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους, σήμανση CE.

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε)

Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στον τρέχοντα Κύκλο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 για ολόκληρη την επικράτεια. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα παρέχεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημέρων. Η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες, θα ξεκινήσει την τρίτη εργάσιμη μέρα, μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Θεσσαλίας03-02-2021
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων11-12-2020
Αττικής14-12-2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου16-12-2020
Δυτικής Ελλάδας18-12-2020
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου21-12-2020
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης25-01-2021
Δυτικής Μακεδονίας27-01-2021
Κεντρικής Μακεδονίας29-01-2021
Πολυκατοικίες18-01-2021

Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα.

 1. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
 2. Προσκόμιση βεβαίωσης περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 3. Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 4. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης.

* η επισύναψη Οικοδομικής Άδειας ή/και άλλου αντίστοιχου/πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου θα πρέπει να προσκομιστεί σε επόμενο βήμα της διαδικασίας –  πριν την Απόφαση Υπαγωγής.